Books

  • Ägarmakt och omvandling  Den svenska modellen utmanad, Ed Hans Tson Söderstrom, Ekonomirådsrapport 2003 Stockholm:SNS English summary, The Swedish Corporate Governance System, and the European Challenge
  • Staten och bolagskapitalet om aktiv styrning av statliga bolag, ‘State as a corporate owner’ with Susanne Lindh, ESO Ds 1998:64
  • Kompensations system i svenska börsnoterade företag, 1994, ‘Compensation contracts in Swedish publicly traded firms’ Almqvist och Wicksell, ISBN 91-7204-470-5.5